Trang chủ Bài tập định khoản và đáp án

Bài tập định khoản và đáp án

Bài tập định khoản và đáp án

Bài tập tính thuế TNCN có lời giải

Bài tập tính thuế Thu nhập cá nhân có lời giải Bài tập tính thuế Thu nhập cá nhân mới nhất năm 2017. SCIC xin hướng...

Bài tập định khoản kế toán hàng tồn kho có đáp án

Bài tập định khoản kế toán về – KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO Bài 2.1: Tại 1 doanh nghiệp SX tính thuế GTGT theo phương pháp...
bai-tap-dinh-khoan-ke-toan-tai-san-co-dinh-co-loi-giai

Bài tập định khoản kế toán tài sản cố định có lời giải

Bài tập định khoản kế toán về – KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Bài 3.1: Tại công ty kế toán SCIC nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu...
bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai-ke-toan-cac-khoan-dau-tu-tai-chinh

Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU...

Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải về – KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH Bài 4.1: Tại 1 doanh nghiệp có tình...
bai-tap-dinh-khoan-ke-toan-no-phai-tra

Bài tập định khoản kế toán nợ phải trả

Bài tập kế toán về – KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ Bài 5.1: Công ty M nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tổ chức...

Bài tập kế toán vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp

Bài tập kế toán về: KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU Bài 6.1: Công ty TNHH A có tình hình như sau: Số dư ngày 31/03/N của...
bai-tap-dinh-khoan-ke-toan-doanh-thu-chi-phi-va-xac-dinh-ket-qua-kinh-doanh

Bài tập định khoản kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết...

Bài tập định khoản kế toán có lời giải về:  KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP KHÁC, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Bài...
bai-tap-dinh-khoan-ve-tien-va-cac-khoan-phai-thu-co-dap-an

Bài tập định khoản về tiền và các khoản phải thu ( có đáp...

Có 3 bài tập định khoản kế toán về tiền và các khoản phải thu như sau: Bài 1: Một một doanh nghiệp áp dụng...
kiem toan SCIC

Bài tập kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm...

Bài tập tính giá thành sản phẩm có lời giải: Bài tập số 01 Công ty TNHH Minh Tâm tiến hang sản xuất 2 loại sản...
kiem toan SCIC

Mẫu bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp – có đáp án

Mẫu bài tập cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp có đáp án - lời giải để tính doanh thu, thu nhập khác, chi phí...