Trang chủ Bảo hiểm: XH - YT - TN

Bảo hiểm: XH - YT - TN

Bảo hiểm: XH - YT - TN

Các khoản phụ cấp không phải đóng BHXH năm 2018

Các khoản phụ cấp không phải đóng BHXH năm 2018 Từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương để tính đóng BHXH bắt buộc là mức...

Quy định về Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Quy định về Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Theo Nghị định 37/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Người sử dụng lao động...

Đã nghỉ việc trước khi sinh có được hưởng chế độ thai sản?

Đã nghỉ việc trước khi sinh có được hưởng chế độ thai sản? Nghỉ việc trước khi sinh con có được hưởng chế độ thai...

Công văn 560/LĐTBXH-BHXH Tiền thưởng lương tháng 13 có phải đóng BHXH?

Công văn 560/LĐTBXH-BHXH Tiền thưởng lương tháng 13 có phải đóng BHXH? Công văn 560/LĐTBXH-BHXH ngày 06/02/2018 của Bộ lao động Thương binh xã hội quy...

Chế độ thai sản dành cho nam giới 2018 khi vợ sinh con

Chế độ thai sản dành cho nam giới 2018 khi vợ sinh con Quy định về chế độ thai sản dành cho nam giới khi...

Tiền truy thu kinh phí Công đoàn có được hạch toán vào chi phí

Tiền truy thu kinh phí Công đoàn có được hạch toán vào chi phí Kinh phí công đoàn bị truy thu từ năm trước có...

Điểm mới nhất cần chú ý về BHXH, BHYT, BHTN năm 2018

Điểm mới cần chú ý về BHXH, BHYT, BHTN năm 2018 Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam quy định về: Đối tượng tham gia,...

Mức đóng bảo hiểm y tế năm 2018

Mức đóng bảo hiểm y tế năm 2018 Mức đóng bảo hiểm y tế năm 2018 theo quy định tại Nghị định 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ...

Mức đóng kinh phi công đoàn năm 2018 tại Doanh nghiệp

Mức đóng kinh phi công đoàn năm 2018 tại Doanh nghiệp Quy định về kinh phí công đoàn năm 2018 được quy định tại Nghị...

Hướng dẫn viết Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu D02-TS

Hướng dẫn viết Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu D02-TS Hướng dẫn viết Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH,...