Trang chủ Công nghiệp

Công nghiệp

thong-tin-nganh-cong-nghiep-scic

BỘ CÔNG THƯƠNG BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ...

Ngày 12 tháng 7 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4847/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch...
thong-tin-nganh-cong-nghiep-scic

DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU THAN PHẢI CHỨNG MINH NGUỒN GỐC HỢP PHÁP CỦA HÀNG...

Ngày 15 tháng 7 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 15/2013/TT - BCT quy định về xuất...
thong-tin-nganh-cong-nghiep-scic

DOANH NGHIỆP CHỈ ĐƯỢC PHÉP KINH DOANH THAN CÓ NGUỒN GỐC HỢP PHÁP

Ngày 15 tháng 7 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 14/2013/BCT quy định về điều kiện kinh...
thong-tin-nganh-cong-nghiep-scic

ĐIỀU CHỈNH GIẢM THUẾ XUẤT KHẨU THAN ĐÁ XUỐNG 10%

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 124/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng than...
thong-tin-nganh-cong-nghiep-scic

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG BÌNH QUÂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT ĐẠT 14% –...

Ngày 18 tháng 09 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1621/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Quy hoạch phát...
thong-tin-nganh-cong-nghiep-scic

BÁO CÁO NHẬP – XUẤT – TỒN NGUYÊN LIỆU VẬT TƯ CỦA DOANH NGHIỆP...

Hàng quý, doanh nghiệp chế xuất (DNCX) phải nộp báo cáo nhập - xuất - tồn nguyên liệu vật tư cho Chi cục Hải...
thong-tin-nganh-cong-nghiep-scic

BAN HÀNH BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU 2014

Triển khai thực hiện cam kết WTO năm 2014, Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo...
thong-tin-nganh-cong-nghiep-scic

ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM THU NỘP VÀ HOÀN TRẢ THUẾ ĐỐI VỚI...

Bộ Tài chính đang xin ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện thí điểm việc thu nộp thuế và hoàn...
thong-tin-nganh-cong-nghiep-scic

ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA PHẢI ĐẢM BẢO SỰ PHÙ HỢP VỚI CHỦ...

Ngày 27 tháng 12 năm 2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực...
thong-tin-nganh-cong-nghiep-scic

TỪ 01/01/2016: ÁP THUẾ SUẤT THU NHẬP DOANH NGHIỆP 20%

Ngày 26 tháng 12 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật...