Trang chủ Dịch vụ tài chính

Dịch vụ tài chính

thong-tin-nganh-dich-vu-tai-chinh-scic

QUẢN LÝ RỦI RO – GIẢI PHÁP HỮU HIỆU PHÁT TRIỂN HẢI QUAN HIỆN...

Kể từ năm 2011, hoạt động quản lý rủi ro (QLRR) đã và đang được ngành Hải quan đẩy mạnh, triển khai bài bản...
thong-tin-nganh-dich-vu-tai-chinh-scic

CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN

Bộ Tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri các tỉnh An Giang, Bình Thuận, Bến Tre, Hòa Bình, Long An,...
thong-tin-nganh-dich-vu-tai-chinh-scic

BỘ TÀI CHÍNH ĐỀ XUẤT BAN HÀNH LẠI 8 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN

Bộ Tài chính vừa công bố Dự thảo Thông tư ban hành 8 chuẩn mực kế toán (VAS) lần 1, bao gồm: chuẩn mực...
thong-tin-nganh-dich-vu-tai-chinh-scic

BỘ TÀI CHÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU CHI NGÂN...

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, mặc dù kinh tế xã hội 11 tháng đầu năm đã có nhiều dấu hiệu tích cực,...
thong-tin-nganh-dich-vu-tai-chinh-scic

NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI TỰ VAY, TỰ TRẢ

Ngày 26 tháng 12 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 219/2013/NĐ-CP về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của...
thong-tin-nganh-dich-vu-tai-chinh-scic

ĐỒNG TIỀN SỬ DỤNG TRONG GIAO DỊCH MUA, BÁN CỔ PHẦN CỦA NHÀ ĐẦU...

Ngày 03 tháng 01 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2014/NĐ-CP quy định về việc nhà đầu tư nước ngoài mua...
thong-tin-nganh-dich-vu-tai-chinh-scic

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH THỦ TỤC CHẤP THUẬN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU,...

Ngày 26 tháng 12 năm 2013, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã ban hành Thông tư số 33/2013/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục...
thong-tin-nganh-dich-vu-tai-chinh-scic

BỘ TÀI CHÍNH: HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 31/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá...
thong-tin-nganh-dich-vu-tai-chinh-scic

NHIỀU SỨC ÉP GIẢM LÃI SUẤT

Cung tín dụng dồi dào trong khi cầu tín dụng chưa có dấu hiệu cải thiện; sức ép lạm phát không lớn là những...
thong-tin-nganh-dich-vu-tai-chinh-scic

MỖI NĂM DOANH NGHIỆP MẤT 872 GIỜ ĐỂ… NỘP THUẾ

Theo Ngân hàng thế giới, với thời gian 872 giờ doanh nghiệp phải bỏ ra để nộp thuế mỗi năm, Việt Nam đã trở...