ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

Để hoạt động thành công và có hiệu quả chúng tôi luôn coi trọng vấn đề đạo đức nghề nghiệp, trình độ và kinh nghiệm của đội ngũ nhân viên. Hiện nay, SCIC có đội ngũ nhân viên  kiểm toán viên, kỹ thuật viên, trợ lý kiểm toán, được đào tạo đại học và trên đại học chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán và kiểm toán có chứng chỉ kiểm toán (CPA Việt Nam).

Để duy trì chất lượng dịch vụ tốt nhất, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm, SCIC luôn chú trọng đến công tác đào tạo và phát triển con người, nâng cao chất lượng dịch vụ, SCIC luôn đưa ra mức phí dịch vụ hợp lý, chăm sóc và thường xuyên hỗ trợ khách hàng và mang tới các giá trị gia tăng khác.