Trang chủ Dự án ODA

Dự án ODA

du-an-oda

LIÊN HỆ

-- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SCIC VIỆT NAM 11 Đường Đoàn Giỏi, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh MST:...
du-an-oda

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VÀ ẤN PHẨM

Chia theo nhóm / loại văn bản và Nhà tài trợ: - Danh mục các hướng dẫn của nhà tài trợ liên quan đến vận...
du-an-oda

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

SCIC đã thực hiện kiểm toán nhiều dự án do các tổ chức quốc tế tài trợ trong nhiều lĩnh vực:  -- CÔNG TY TNHH KIỂM...
du-an-oda

KINH NGHIỆM SCIC

SCIC là Công ty Kiểm toán đầu tiên của Việt Nam được Ngân hàng Thế giới chính thức lựa chọn vào danh sách ngắn...