Trang chủ Giao thông vận tải

Giao thông vận tải

tang-cuoc-phi-van-tai-bien-co-the-phai-bao-truoc-30-ngay

BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GTVT ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN...

Chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại...
tang-cuoc-phi-van-tai-bien-co-the-phai-bao-truoc-30-ngay

BAN HÀNH THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG QUY TẮC QUỐC TẾ VỀ...

Ngày 6/8, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký ban hành Thông tư số 19/2013/TT-BGTVT quy định việc áp dụng Quy tắc quốc tế...
tang-cuoc-phi-van-tai-bien-co-the-phai-bao-truoc-30-ngay

HỢP NHẤT QUY ĐỊNH VỀ THÔNG TIN, DẪN ĐƯỜNG, GIÁM SÁT HÀNG KHÔNG DÂN...

Ngày 07/10, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã ký xác thực văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BGTVT "Ban hành Quy chế thông tin,...
tang-cuoc-phi-van-tai-bien-co-the-phai-bao-truoc-30-ngay

BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 159/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ...
tang-cuoc-phi-van-tai-bien-co-the-phai-bao-truoc-30-ngay

CÔNG BỐ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI, THAY THẾ VÀ HỦY BỎ THỦ TỤC HÀNH...

Ngày 05/11, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký Quyết định số 3530/BGTVT về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và hủy bỏ...
tang-cuoc-phi-van-tai-bien-co-the-phai-bao-truoc-30-ngay

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2014 CỦA BỘ...

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký Quyết định số 21/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2014...
tang-cuoc-phi-van-tai-bien-co-the-phai-bao-truoc-30-ngay

HÀ NỘI ĐẦU TƯ HƠN 51 TỶ ĐỒNG MỞ RỘNG BẾN XE MỸ ĐÌNH

Trước tình trạng quả tải tại Bến xe Mỹ Đình (huyện Từ Liêm) trong khi nhu cầu đi lại của người dân khu vực...
tang-cuoc-phi-van-tai-bien-co-the-phai-bao-truoc-30-ngay

QUYẾT LIỆT CỔ PHẦN HÓA MỘT LOẠT DOANH NGHIỆP GTVT

Trong Quý II/2014 những đơn vị bán chưa hết cổ phần thì tiếp tục tìm cổ đông chiến lược; TCty Hàng không Việt Nam...
tang-cuoc-phi-van-tai-bien-co-the-phai-bao-truoc-30-ngay

QUY ĐỊNH MỚI VỀ KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG Ô TÔ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 86/2014/NĐ-CP với nhiều quy định mới về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng...
tang-cuoc-phi-van-tai-bien-co-the-phai-bao-truoc-30-ngay

TĂNG CƯỚC, PHÍ VẬN TẢI BIỂN CÓ THỂ PHẢI BÁO TRƯỚC 30 NGÀY

Cơ quan quản lý cũng cho biết sẽ chỉ chấp nhận các loại cước, phụ phí được công khai trên trang thông tin điện...