Giới thiệu

Công ty TNHH Kiểm toán SCIC Việt Nam (gọi tắt là SCIC), hoạt động trong lĩnh vực Kiểm toán, Kế toán, Tư vấn Tài chính, Tư vấn thuế và xác định giá trị doanh nghiệp. Hiện nay, SCIC có trụ sở chính đặt tại TP Hồ Chí Minh và văn phòng đại diện ở Bắc Ninh.

SCIC hiện nay là một trong những công ty kiểm toán có chất lượng dịch vụ tốt và là nhà cung cấp dịch vụ lớn của hệ thống các Công ty Kiểm toán Việt Nam, với lượng khách hàng đa dạng và có dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính và kiểm toán quyết toán vốn đầu tư chất lượng.

SCIC  là một trong những đơn vị kiểm toán hoạt động tại Việt Nam có doanh thu hàng năm tốt, có hệ thống khách hàng và có số lượng kiểm toán viên và nhân viên phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng trong nhiều năm hoạt động, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào tôn chỉ hoạt động của SCIC vẫn luôn là cung cấp những dịch vụ có chất lượng cao nhất vì lợi ích hợp pháp của khách hàng. Khách hàng của chúng tôi đa dạng, bao gồm tất cả các lĩnh vực kinh tế, thành phần kinh tế: Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Công ty cổ phần, và các dự án có sử dụng vốn vay, vốn viện trợ và các công trình đầu tư xây dựng cơ bản.