Trang chủ Hệ thống Sổ sách kế toán

Hệ thống Sổ sách kế toán

he-thong-so-sach-ke-toan-theo-quyet-dinh-15

Hệ thống sổ sách kế toán theo quyết định 15

Mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm, dưới đây Công ty kiểm toán SCIC xin chia...
he-thong-chung-tu-ke-toan-theo-quyet-dinh-15

Hệ thống chứng từ kế toán theo quyết định 15

Chứng từ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng nội dung, phương pháp lập, ký chứng từ theo...
hinh-thuc-ghi-so-ke-toan-tren-may-vi-tinh

Hình thức ghi sổ kế toán trên máy vi tính

Hướng dẫn cách ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính theo Thông tư 200 năm 2015: Đặc trưng,...

Quy trình luân chuyển và kiểm tra chứng từ kế toán 2015

Mới nhất năm 2015 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định: Quy trình luân chuyển và kiểm tra chứng từ kế toán cụ thể như...
huong-dan-lap-so-quy-tien-mat-theo-thong-tu-200

Hướng dẫn lập sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 200

Hướng dẫn cách lập sổ quỹ tiền mặt Mẫu 07a-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: Mục đích lập, căn cứ và phương pháp ghi sổ...
huong-dan-lap-so-tien-gui-ngan-hang-mau-s08-dn-theo-thong-tu-200

Hướng dẫn lập sổ tiền gửi ngân hàng Mẫu S08- DN theo Thông tư...

Hướng dẫn cách lập sổ tiền gửi ngân hàng Mẫu S08- DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: Mục đích lập, căn cứ và phương pháp...
huong-dan-lap-so-chi-tiet-vat-lieu-dung-cu-san-pham-hang-hoa-theo-thong-tu-200

Hướng dẫn lập sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa...

Hướng dẫn cách lập sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa Mẫu S10- DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: Mục đích...
cach-lap-bang-tong-hop-chi-tiet-vat-lieu-dung-cu-san-pham-hang-hoa

Cách lập bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng...

Hướng dẫn cách lập bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa Mẫu S11- DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: Mục...
cach-lap-the-kho-so-kho-theo-thong-tu-200

Cách lập thẻ kho (sổ kho) theo Thông tư 200

Hướng dẫn cách lập thẻ kho (sổ kho) Mẫu S12- DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: Mục đích lập, căn cứ và phương pháp ghi sổ...
cach-lap-so-tai-san-co-dinh-theo-thong-tu-200

Cách lập sổ tài sản cố định theo Thông tư 200

Hướng dẫn cách ghi sổ tài sản cố định Mẫu S21- DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: Mục đích lập, căn cứ và phương pháp ghi...