Trang chủ Hệ thống tài khoản kế toán

Hệ thống tài khoản kế toán

kiem toan SCIC

Hướng dẫn chuyển số dư TK từ QĐ 15 sang Thông tư 200/2014/TT-BTC

Quyết định 15 đã được thay thế bằng Thông tư 200/2014/TT-BTC, trong đó có 1 số tài khoản đã được loại bỏ. Kiểm toán SCIC xin...
he-thong-tai-khoan-ke-toan-theo-thong-tu-200-moi-nhat-hien-nay

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 mới nhất hiện nay

Danh mục hệ thống Tài khoản kế toán mới nhất năm 2017 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Hệ thống chi tiết từng Tài khoản kế...
he-thong-tai-khoan-ke-toan-theo-thong-tu-133

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế hệ thống...
kiem toan SCIC

Cách chuyển số dư đầu kỳ từ QĐ 48 sang TT 133

Hướng dẫn cách chuyển số dư theo Thông tư 133. Cách chuyển số dư Đầu kỳ tài khoản bị xóa bỏ sang Tài khoản...
cach-nho-bang-he-thong-tai-khoan-ke-toan-nhanh-nhat-2

Cách nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất

Để làm tốt công việc của người kế toán thì bạn cần phải nắm vững các nghiệp vụ, muốn nắm vững nghiệp vụ thì...
he-thong-tai-khoan-ke-toan-theo-quyet-dinh-15-moi-nhat-nam-2014

Hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 15 mới nhất năm 2014

Ngày 31/12/2009 Bộ tài chính đã ban hành Thông tư Số 244/2009/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp...
he-thong-tai-khoan-ke-toan-theo-quyet-dinh-48-moi-nhat-nam-2016-da-duoc-su-doi

Hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 48 mới nhất năm 2016...

Ngày 4/10/2011 Bộ tài chính đã ban hành Thông tư Số 138/2011/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp...