Trang chủ Hướng dẫn hạch toán

Hướng dẫn hạch toán

Hướng dẫn định khoản và hạch toán

Cách hạch toán kế toán xây dựng cơ bản dở dang

Cách hạch toán kế toán xây dựng cơ bản dở dang Công tác đầu tư XĐCB và sửa chữa lớn TSCĐ của doanh nghiệp có...

Cách hạch toán thuế GTGT phải nộp – được khấu trừ

Cách hạch toán thuế GTGT phải nộp - được khấu trừ Hướng dẫn cách hạch toán thuế GTGT phải nộp hay còn được khấu trừ...

Cách hạch toán thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Cách hạch toán thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế kê khai tạm tính theo quý và...

Cách hạch toán các khoản nộp phạt thuế, truy nộp thuế

Cách hạch toán các khoản nộp phạt thuế, truy nộp thuế Khi doanh nghiệp bị truy thu tiền thuế phải nộp, và phải nộp phạt...

Cách hạch toán thanh lý, nhượng bán tài sản cố định

Cách hạch toán thanh lý, nhượng bán tài sản cố định Hướng dẫn cách hạch toán định khoản khi thanh lý nhượng bán tài sản...

Cách hạch toán hóa đơn điều chỉnh tăng giảm

Cách hạch toán hóa đơn điều chỉnh tăng giảm Khi phát hiện hóa đơn có sai sót đơn giá, số lượng, thành tiền...làm tăng giảm...

Cách hạch toán thuế môn bài mới nhất

Cách hạch toán thuế môn bài Thuế môn bài là loại thuế nộp theo năm. Đối với những doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh đã...

Cách hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm

Cách hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm Khi làm sổ sách kế toán, đầu năm kế toán phải thực hiện bút toán đầu...

Cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương mới nhất

Cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương Căn cứ để hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương là...

Cách xử lý – hạch toán hàng thiếu – hàng thừa

Cách xử lý - hạch toán hàng thiếu - hàng thừa I. Cách xử lý hàng thiếu - hạch toán hàng thiếu: Khi phát hiện hàng...