Trang chủ Kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng

Tổng hợp 5 mẫu bảng kê dùng khi bán hàng

Tổng hợp 5 mẫu bảng kê dùng khi bán hàng Trong bài viết này, Công Ty Kiểm toán SCIC Việt Nam sẽ liệt kê các...

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất 2018

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất 2018 Mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa...

Mẫu biên bản đối chiếu và bù trừ công nợ mới nhất

Mẫu biên bản đối chiếu và bù trừ công nợ mới nhất Khi doanh nghiệp phát sinh nghiệp vụ mua - bán mà chưa được...

Tổng hợp các biểu mẫu biên bản bàn giao

Tổng hợp các mẫu biên bản bàn giao Tổng hợp các mẫu biên bản bàn giao hàng hóa, tài sản, thiết bị, vật tư, công cụ...

Mẫu thẻ quầy hàng theo TT 200 – Mẫu số: 02 – BH

Mẫu thẻ quầy hàng theo TT 200 - Mẫu số: 02 - BH Thẻ quầy hàng là chứng từ theo dõi số lượng và giá...

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi Mẫu số: 01 – BH

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi Mẫu số: 01 - BH Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi là văn bản...

Mô tả công việc của nhân viên bán hàng thực tế

Mô tả công việc của nhân viên bán hàng thực tế Để có thể bán được hàng hóa thì bạn phải có những kiến thức...

Cách hạch toán giảm giá hàng bán đối với bên mua và bên bán

Cách hạch toán giảm giá hàng bán đối với bên mua và bên bán Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua...

Mẫu phiếu chi tiền mặt theo QĐ 48 Và TT 200

Mẫu phiếu chi tiền mặt theo QĐ 48 Và TT 200 Phiếu chi là chứng từ kế toán được lập khi kế toán chi tiền...

Thủ tục đăng ký hàng mẫu, khuyến mại, chiết khấu thương mại

Thủ tục đăng ký hàng mẫu, khuyến mại, chiết khấu thương mại Khi doanh nghiệp muốn thực hiện chương trình giảm giá, khuyến mại hay...