Trang chủ Kế toán giá thành

Kế toán giá thành

Kế toán giá thành

kiem toan SCIC

Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo định mức

Tính giá thành theo phương pháp định mức - Điều kiện áp dụng: + DN có quy trình sản xuất ổn định + DN đã xây dựng...
kiem toan SCIC

Kế toán sản xuất và tính giá thành sản phẩm

TÀI LIỆU KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 1. Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất. a. Khái niệm chi phí...
kiem toan SCIC

Cách tính giá thành theo phương pháp loại trừ chi phí sản phẩm phụ

Phương pháp loại trừ chi phí sản phẩm phụ áp dụng thích hợp với nhũng doanh nghiệp có quy trình công nghệ ngoài sản phẩm...
kiem toan SCIC

Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

Cách tập hợp chi phí sản xuất 1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất.     Đối tượng kế toán tập hợp chi...
kiem toan SCIC

Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG CUỐI KỲ      Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang: Sau khi đã tổng hợp chi phí...
kiem toan SCIC

Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ

Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ thích hợp với những DN trong cùng 1 quy trình sản xuất có thể sản xuất ra...
Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp phân bước

Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp phân bước

Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp phân bước   Cách tính giá thành sản phẩm phân bước    Điều kiện áp dụng: Phương pháp này...
Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số

Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số

Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số   Phương pháp tính giá thành thành hệ số áp dụng trong những DN có quy...
Cách tính giá thành theo phương pháp đơn đặt hàng

Cách tính giá thành theo phương pháp đơn đặt hàng

Cách tính giá thành theo phương pháp đơn đặt hàng   Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng áp dụng với những DN sản xuất...
Cách tính giá thành theo phương pháp giản đơn - trực tiếp

Cách tính giá thành theo phương pháp giản đơn – trực tiếp

Cách tính giá thành theo phương pháp giản đơn - trực tiếp   Phương pháp tính giá thành giản đơn hay còn gọi là trực tiếp. -...