Trang chủ Kế toán kho

Kế toán kho

Kế toán kho

Các phương pháp tính giá xuất kho của hàng tồn kho

Các phương pháp tính giá xuất kho hàng tồn kho Hàng tồn kho trong các doanh nghiệp tăng từ nhiều nguồn khác nhau với...

Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo TT 200 và...

Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo TT 200 và 133 Điều kiện, nguyên tắc và cách hạch toán trích...

Nguyên tắc kế toán Hàng tồn kho theo TT 200

Nguyên tắc kế toán Hàng tồn kho theo TT 200 Hàng tồn kho gồm những gì? Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho, các phương...

Nguyên tắc kế toán nợ phải trả theo Thông tư 200

Nguyên tắc kế toán nợ phải trả theo Thông tư 200 Nguyên tắc kế toán nợ phải trả, quy định về nguyên tắc hạch toán...

Cách tính giá nhập kho hàng hóa, thành phầm, NLV

Cách tính giá nhập kho hàng hóa, thành phầm, NLV Các phương pháp tính giá nhập kho thành phẩm, hàng hóa, nguyên vật liệu. Hướng...

Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ – Thời gian phân bổ

Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ - Thời gian phân bổ Hướng dẫn cách tính phần bổ Công cụ dụng cụ, thời gian...

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa –...

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ nhằm xác định số lượng, chất lượng và giá trị vật tư, công cụ có ở...

Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ – Mẫu...

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ là văn bản do bộ phận kế toán của doanh nghiệp lập để...

Cách hoạch toán hàng thiếu – thừa chờ xử lý

I. Cách xử lý hàng thiếu - hạch toán hàng thiếu: Khi phát hiện hàng về nhập kho thiếu so với hóa đơn. Kế toán...

Hướng dẫn hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ

Câu chuyện hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ cũng rất “phiêu lưu”: Ban đầu, bạn có sản xuất hay có mua về một mặt sản phẩm...