Trang chủ Kế toán tài sản cố định

Kế toán tài sản cố định

Kế toán tài sản cố định

Cách trích khấu hao tài sản cố định theo ngày

Cách trích khấu hao tài sản cố định theo ngày Theo nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ được quy định tại Điều 9 thông tư...

Biểu mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ – Mẫu số 06...

BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ (Mẫu số 06 - TSCĐ) 1. Mục đích: Dùng để phản ánh số khấu hao TSCĐ phải trích...

Biểu mẫu biên bản kiểm kê TSCĐ – Mẫu số 05 – TSCĐ

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Mẫu số 05 - TSCĐ) 1. Mục đích: Biên bản kiểm kê tài sản cố định nhằm xác...

Biểu mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ – Mẫu số 04 – TSCĐ

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Mẫu số 04 - TSCĐ) 1. Mục đích: Xác nhận việc đánh giá lại TSCĐ và...

Biểu mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành – Mẫu...

BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCĐ SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH (Mẫu số 03 - TSCĐ) 1. Mục đích: Xác nhận việc bàn giao TSCĐ sau khi...

Biểu mẫu biên bản thanh lý TSCĐ – Mẫu số 02 – TSCĐ

BIÊN BẢN THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Mẫu số 02 - TSCĐ) 1. Mục đích: Xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm...

Biểu mẫu biên bản giao nhận TSCĐ – Mẫu số 01 – TSCĐ

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Mẫu số 01 - TSCĐ) 1. Mục đích: Nhằm xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn...

Cách xác định nguyên giá của TSCĐ hữu hình, vô hình, thuê tài chính

Cách xác định nguyên giá của TSCĐ hữu hình, vô hình, thuê tài chính Quy định mới nhất hiện nay về tài sản cố định...

Cách hạch toán khi mua TSCĐ – trích khấu hao TSCĐ

Cách hạch toán khi mua TSCĐ - trích khấu hao TSCĐ Cách hạch toán khi mua tài sản cố định, cách hạch toán trích khấu...

Xử lý Tài sản cố định hình thành tự xây dựng, sản xuất

Xử lý Tài sản cố định hình thành tự xây dựng, sản xuất Tài sản cố định hình thành do DN tự xây dựng, sản...