Trang chủ Kinh nghiệp làm Kế toán thuế

Kinh nghiệp làm Kế toán thuế

Kinh nghiệp làm Kế toán thuế

Bãi bỏ – Không phải nộp Mẫu 06/GTGT Từ ngày 05/11/2017

Ngày 20 tháng 09 năm 2017, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn số 4253/TCT-CS hướng dẫn thông tư 93/2017/TT-BTC - Bãi bỏ - Không...

Lương cơ bản năm 2017

Lương cơ bản là lương thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Lương cơ bản không bao gồm phụ cấp, tiền...

Các quy định mới nhất về Luật Thuế năm 2017

Tổng hợp các văn bản, thông tư, nghị định mới nhất của Luật thuế hiện hành STT LOẠI THUẾ VĂN BẢN QUY ĐỊNH - HƯỚNG DẪN 1 Đăng ký thuế Thông tư...

Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới nhất năm 2017

Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước áp dụng trong công...

Bỏ quy định phải đăng ký tài khoản ngân hàng thì khi thanh toán...

Ngày 28/10/2016, Bộ Tài chính ban hàng Thông tư số 173/2016/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15...

Thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG VÀ THÔNG BÁO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG VỚI SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ  Phần 1: Thủ tục...

Cách kê khai – Tính thuế Khi doanh nghiệp thuê nhà của cá nhân

Cá nhân cho thuê tài sản như cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi, cho thuê phương tiện vận tải,...

Mẫu hợp đồng thuê nhà làm văn phòng mới nhất năm 2017

Hầu hết các công ty đều sử dụng nhà thuê để làm văn phòng, địa điểm kinh doanh hoặc trụ sở chính. Trong phần này, SCIC xin được chia sẻ một...

Quy định về Hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương,...

Công việc của kế toán tại Doanh nghiệp mới thành lập

CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN THUẾ TẠI DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP STT Công việc của kế toán thuế I Làm việc với Cơ quan thuế 1 + Làm tờ...