Trang chủ Mẫu chứng từ bán hàng

Mẫu chứng từ bán hàng

mau-bang-ke-mua-lai-co-phieu-mau-so-03-bh

Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu mẫu số 03 – BH

Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu mẫu số 03 – BH theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ...
mau-the-quay-hang-mau-so-02-bh

Mẫu thẻ quầy hàng mẫu số 02 – BH

Mẫu thẻ quầy hàng mẫu số 02 – BH theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.   Đơn vi:……….. Địa...
mau-bang-thanh-toan-hang-dai-ly-ky-gui-mau-so-01-bh

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi mẫu số 01 – BH

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi mẫu số 01 – BH theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200/2014/TT-BTC...