Trang chủ Mẫu chứng từ hàng tồn kho

Mẫu chứng từ hàng tồn kho

mau-bang-phan-bo-nguyen-vat-lieu-cong-cu-dung-cu-theo-tt-200-qd-48

Mẫu Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo TT 200,...

Mẫu 07-VT Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC của Bộ tài chính. Mục đích...
mau-bang-ke-mua-hang-theo-thong-tu-200-va-qd-48

Mẫu Bảng kê mua hàng theo Thông tư 200 và QĐ 48

Mẫu 06-VT  Bảng kê mua hàng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC của Bộ tài chính. Mục đích của Bảng kê mua hàng: Là chứng...
mau-bien-ban-kiem-ke-vat-tu-hang-hoa-theo-tt-200-va-qd-48

Mẫu Biên bản kiểm kê vật tư, hàng hoá theo TT 200 và QĐ...

Mẫu 05-VT Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC của Bộ tài chính. Mục đích...
mau-phieu-bao-vat-tu-con-lai-cuoi-ky-theo-tt-200-va-qd-48

Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo TT 200 và QĐ...

Mẫu 04-VT Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC của Bộ tài chính. Mục đích lập Phiếu báo...
bien-ban-kiem-nghiem-vat-tu-hang-hoa-theo-thong-tu-200-va-qd-48

Biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hóa theo Thông tư 200 và QĐ...

Mẫu 03-VT Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Quyết định 48 của Bộ tài chính. Mục...
mau-phieu-xuat-kho-mau-02-vt-theo-thong-tu-200-va-qd-48

Mẫu Phiếu xuất kho mẫu 02-VT theo Thông tư 200 và QĐ 48

Mẫu 02-VT Phiếu xuất kho theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Mẫu phiếu xuất kho theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC của Bộ tài chính. Đây là 2 mẫu Phiếu...
phieu-nhap-kho-mau-01-vt-theo-thong-tu-200-va-qd-48

Phiếu nhập kho mẫu 01-VT theo Thông tư 200 và QĐ 48

Mẫu Phiếu nhập kho theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Mẫu 01-VT theo Quyết định 48 của Bộ tài chính. Đây là 2 mẫu Phiếu...
mau-bien-ban-doi-chieu-cong-no-moi-nhat

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất năm 2017. Tải mẫu biên bản đối chiếu công nợ chuẩn nhất do Công ty...