Trang chủ Mẫu chứng từ tài sản cố định

Mẫu chứng từ tài sản cố định

mau-bang-tinh-va-phan-bo-khau-hao-tscd-mau-so-06-tscd

Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ mẫu số 06 – TSCĐ

Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ mẫu 06 – TSCĐ theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200 của...
mau-bien-ban-kiem-ke-tai-san-co-dinh-mau-so-05-tscd

Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định mẫu số 05 – TSCĐ

Biên bản kiểm kê tài sản cố định nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu của...
mau-bien-ban-danh-gia-lai-tai-san-co-dinh-mau-so-04-tscd

Mẫu Biên bản đánh giá lại tài sản cố định mẫu số 04 –...

Mẫu Biên bản đánh giá lại tài sản cố định mẫu số 04 – TSCĐ theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư...
mau-bien-ban-ban-giao-tscd-sua-chua-mau-so-03-tscd

Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa mẫu số 03 – TSCĐ

Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành mẫu 03 – TSCĐ theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư...
mau-bien-ban-giao-nhan-tai-san-co-dinh-mau-so-01-tscd

Mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố định mẫu số 01 – TSCĐ

  Biên bản giao nhận tài sản cố định nhằm xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành xây dựng, mua sắm,... được...
thong-bao-nop-le-phi-truoc-ba-nha-dat-theo-tt-119

Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất theo TT 119

Mẫu thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất Mẫu số 01-1/LPTB (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của...
bang-dang-ky-phuong-phap-trich-khau-hao-tai-san-co-dinh-theo-tt-45

Bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo TT...

Trước khi trích khấu hao TSCĐ doanh nghiệp phải đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế. Công ty TNHH...
mau-bien-ban-thanh-ly-tscd-theo-tt-200-va-qd-48

Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo TT 200 và QĐ 48

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định theo Thông tư 200 và Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo Quyết định 48...