Trang chủ Mẫu chứng từ tiền lương

Mẫu chứng từ tiền lương

mau-06tncn-to-khai-thue-tncn-tu-chuyen-nhuong-von

Mẫu 06/TNCN Tờ khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn

Mẫu 06/TNCN Tờ khai thuế TNCN từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại,...
mau-bang-ke-trich-nop-cac-khoan-theo-luong-mau-so-10-ldtl

Mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương mẫu số 10-LĐTL

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương mẫu 10-LĐTL theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200 của Bộ tài chính.     Đơn...
mau-bien-ban-thanh-ly-nghiem-thu-hop-dong-giao-khoan-09-ldtl

Mẫu Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán 09-LĐTL

Mẫu Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán mẫu số 09-LĐTL theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư...
mau-hop-dong-giao-khoan-mau-so-08-ldtl

Mẫu Hợp đồng giao khoán mẫu số 08-LĐTL

Mẫu Hợp đồng giao khoán mẫu 08-LĐTL theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200 của Bộ tài chính.     Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số:...
mau-bang-thanh-toan-tien-thue-ngoai-mau-so-07-ldtl

Mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài mẫu số 07-LĐTL

Mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài mẫu 07-LĐTL theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200 của Bộ tài chính.  
mau-bang-thanh-toan-tien-lam-them-gio-mau-so-06-ldtl

Mẫu Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ mẫu số 06-LĐTL

Mẫu Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ mẫu 06-LĐTL theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200 của Bộ tài chính.  
mau-bang-cham-cong-mau-so-01a-ldtl

Mẫu Bảng chấm công mẫu số 01a-LĐTL

Mẫu Bảng chấm công mẫu 01a-LĐTL theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200 của Bộ tài chính.     Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 01a-...
mau-phieu-xac-nhan-san-pham-hoac-cong-viec-hoan-thanh-mau-so-05-ldtl

Mẫu Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành mẫu số 05-LĐTL

Mẫu Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành mẫu 05-LĐTL theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200 của...
V

Mẫu Giấy đi đường mẫu số 04-LĐTL

Mẫu Giấy đi đường mẫu 04-LĐTL mới nhất năm 2016 theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.   Đơn...
mau-bang-thanh-toan-tien-thuong-mau-so-03-ldtl

Mẫu Bảng thanh toán tiền thưởng mẫu số 03-LĐTL

Mẫu Bảng thanh toán tiền thưởng mẫu 03-LĐTL theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200 của Bộ tài chính.   Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số:...