Trang chủ Mẫu chứng từ tiền tệ

Mẫu chứng từ tiền tệ

GIẤY XÁC NHẬN CHƯA ĐƯỢC THANH TOÁN MẪU 01/TCN

GIẤY XÁC NHẬN CHƯA ĐƯỢC THANH TOÁN MẪU 01/TCN  Giấy xác nhận về việc chưa được thanh toán Mẫu 01/TCN Ban hành kèm theo Thông...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP TIỀN THUẾ VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MẪU 02/TCN

Thông báo về việc nộp tiền thuế vào NSNN Mẫu 02/TCN  Mẫu Thông báo về việc nộp tiền thuế vào NSNN Mẫu 02/TCN Ban hành...
mau-giay-nop-tien-vao-ngan-sach-nha-nuoc-mau-so-c1-02ns-moi-nhat

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu số C1- 02/NS mới...

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu số C1- 02/NS mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số...
mau-bang-ke-chi-tien-mau-so-09-tt

Mẫu Bảng kê chi tiền mẫu số 09-TT

Mẫu Bảng kê chi tiền mẫu số 09-TT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200 của Bộ tài chính.   Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu...
mau-bang-kiem-ke-quy-ngoai-te-vang-bac-mau-so-08b-tt

Mẫu Bảng kiểm kê quỹ ngoại tệ vàng bạc mẫu số 08b – TT

Mẫu Bảng kiểm kê quỹ dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim quý, đá quý mẫu số 08b – TT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC...
mau-bang-kiem-ke-quy-tien-mat-mau-so-08a-tt

Mẫu Bảng kiểm kê quỹ tiền mặt mẫu số 08a – TT

Mẫu Bảng kiểm kê quỹ tiền mặt mẫu số 08a – TT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200 của Bộ...
mau-bang-kiem-ke-vang-bac-kim-khi-quy-da-quy-mau-so-07-tt

Mẫu Bảng kiểm kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý mẫu số 07...

Mẫu Bảng kiểm kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý mẫu số 07 – TT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông...
mau-bien-lai-thu-tien-mau-so-06-tt

Mẫu Biên lai thu tiền mẫu số 06 – TT

Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của cơ quan, doanh nghiệp... đã thu tiền của người nộp tiền làm căn cứ để...
mau-giay-de-nghi-thanh-toan-mau-so-05-tt

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán mẫu số 05 – TT

Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp...
mau-giay-thanh-toan-tien-tam-ung-mau-so-04-tt

Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng mẫu số 04 – TT

Giấy thanh toán tạm ứng là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận...