Trang chủ Mẫu hợp đồng lao động

Mẫu hợp đồng lao động

kiem toan SCIC

Đơn xin nghỉ việc viết tay

Chia sẻ mẫu đơn xin nghỉ việc chi tiết cho những người đang có dự định xin nghỉ việc vì 1 lý do nào...
mau-họp-dong-lao-dọng-moi-nhat-theo-thong-tu-21

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất theo Thông tư 21

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương...
mau-quyet-dịnh-cham-dut-họp-dong-lao-dọng

Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Khi muốn chấm dứt hợp đồng lao động Doanh nghiệp và người lao động cần hồ sơ gồm: Quyết định chấm dứt hợp đồng...
họp-dong-lao-dọng-thoi-vụ-duoi-3-thang

Hợp đồng lao động thời vụ (dưới 3 tháng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tên đơn vị: Công ty kế toán SCIC Số: 003/2017/KTTU HỢP ĐỒNG...