Trang chủ Mẫu tờ khai thuế

Mẫu tờ khai thuế

to-khai-thue-thu-nhap-ca-nhan-11kk-tncn-theo-tt-119

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân 11/KK-TNCN theo TT 119

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 11/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài...
mãu-to-khai-thue-thu-nhạp-doanh-nghiẹp-mãu-02tndn-theo-tt-151

Mẫu Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu 02/TNDN theo TT 151

Mẫu Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu 02/TNDN Dùng cho DN kê khai thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản theo...
mau-van-ban-de-nghi-gia-han-nop-tien-thue-tien-phat-mau-so-01ghan

Mẫu văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế tiền phạt Mẫu số...

Mẫu văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế tiền phạt Mẫu số 01/GHAN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông...
mau-bang-ke-hoa-don-hang-hoa-dich-vu-mua-vao-chiu-thue-ttdb-mau-so-01-2ttdb

Mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào chịu thuế TTĐB...

Mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào chịu thuế TTĐB Mẫu số 01-2/TTĐB mới nhất năm 2014 ban hành kèm...
mau-bang-ke-hoa-don-hang-hoa-dich-vu-ban-ra-chiu-thue-ttdb-mau-so-01-1ttdb

Mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB...

Mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB Mẫu số 01-1/TTĐB mới nhất năm 2014 ban hành kèm...
mau-chi-tiet-giam-tru-gia-canh-cho-nguoi-phu-thuoc-mau-so-01-1thkh

Mẫu chi tiết giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 01-1/THKH

Mẫu chi tiết giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 01-1/THKH mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư...
mau-to-khai-thue-tieu-thu-dac-biet-mau-so-01ttdb-theo-tt-156

Mẫu Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt Mẫu số 01/TTĐB theo TT 156

Mẫu Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt Mẫu số 01/TTĐB mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày...
mau-to-khai-thue-khoan-mau-so-01thkh-theo-tt-156

Mẫu tờ khai thuế khoán mẫu số 01/THKH theo TT 156

Mẫu tờ khai thuế khoán mẫu số 01/THKH mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ...
mau-phu-luc-chuyen-lo-mau-so-03-2tndn-theo-tt-156

Mẫu phụ lục chuyển lỗ Mẫu số 03-2/TNDN theo TT 156

Mẫu phụ lục chuyển lỗ Mẫu số 03-2/TNDN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ...
bang-ke-giam-tru-gia-canh-cho-nguoi-phu-thuoc-mau-2-1bk-qtt-tncn

Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc Mẫu 2-1/BK-QTT-TNCN

Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc Mẫu 2-1/BK-QTT-TNCN theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Kèm theo tờ khai quyết toán thuế...