Trang chủ Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân

Cách làm tờ khai thuế TNCN theo quý – Mẫu 05/KK-TNCN ( theo TT...

Cách làm tờ khai thuế TNCN theo quý - Mẫu 05/KK-TNCN (theo TT 92) Ở bài viết trước SCIC đã hướng dẫn các bạn: Cách kê...

Mẫu bảng tính thuế TNCN 2018

Mẫu bảng tính thuế TNCN 2018 Mẫu bảng tính thuế TNCN Trên EXCEL dùng để tính thuế TNCN từ tiền lương tiền công hàng tháng cho...

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất Thủ tục đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh...

Hướng dẫn tính thuế TNCN năm 2018 mới nhất

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2018 mới nhất Để tính thuế TNCN cho năm 2018, kế toán cần quan tâm...

Phân biệc cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú

Phân biệt cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú Cách phân biệt cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú...

Mẫu CTT25/AC – Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Mẫu CTT25/AC - Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN Trường hợp Công ty có đăng ký sử dụng chứng từ khấu...

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2014 của Tổng cục thuế

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2014 của Tổng cục thuế HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN 2014 Đây là tài liệu của Tổng cục...

Thủ tục đăng ký thuế thu nhập cá nhân năm 2016

Thủ tục đăng ký thuế thu nhập cá nhân năm 2016 Theo điều 24 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính: Hướng...

Cách xác định thu nhập chịu thuế TNCN năm 2017 theo TT 111

Cách xác định thu nhập chịu thuế TNCN năm 2017 theo TT 111 Theo Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính:...

Cách lập tờ khai thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN trên phần mềm HTKK

Cách lập tờ khai thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN trên phần mềm HTKK Tờ khai thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN là tờ khai dành cho tổ...