Trang chủ Xử phạt vi phạm luật thuế

Xử phạt vi phạm luật thuế

Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNDN và cách tính tiền phạt 2017

Bắt đầu từ ngày 1/7/2016 việc xử phạt vi phạm nộp chậm tiền thuế sẽ được thực hiện theo quy định tại Tại Khoản 3...

Trốn thuế là gì? Các hành vi trốn thuế của doanh nghiệp

Trốn thuế là việc thực hiện các phương thức mà pháp luật không cho phép để giảm số thuế phải nộp ví dụ như...

Xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế...

Tại Điều 12 của thông tư 166/2013/TT-BTC thì các trường hợp khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số...

Mức xử phạt vi phạm hành chính trong kế toán mới nhất

Chính phủ mới ban hành Nghị định số 105/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập,...

Mức phạt chậm nộp, không thông báo phát hành hóa đơn

Không nộp thông báo phát hành hóa đơn GTGT mà đã sử dụng? Hóa đơn sử dụng trước khi thông báo phát hành? Chậm...

Mức phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn đối với...

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 mới nhất

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 mới nhất như: Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài, thuế GTGT theo quý...

Mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế

Mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế, tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN, tờ khai thuế môn bài, cách tính phạt...

Mức phạt chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế năm 2017 theo TT 166

Mức phạt nộp chậm hồ sơ đăng ký thuế, chậm nộp thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã...

Tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trong xử lý vi phạm hành chính

Xử lý vi phạm hành chính. Quy định về tình tiết tăng nặng và tính tiết giảm nhẹ trong xử lý vi phạm hành...