Các quy định mới về luật kế toán Thuế giá trị gia tăng

Các quy định mới về luật kế toán Thuế giá trị gia tăng

Năm 2018, luật thuế GTGT đã có sự thay đổi khi Bộ Tài Chính đã ban hành văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC, quy định một số vấn đề liên quan đến việc đóng thuế giá trị gia tăng. Luật mới này có gì đáng chú ý?

Nội dung chi tiết văn bản 14/VBHN-BTC

Ngày 09/05/2018, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2018 hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT. Chi tiết về nội dung như sau:

– Hướng dẫn Luật thuế GTGT quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC và Nghị định 209/2013/NĐ-CP

– Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế

– Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế

– Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn mới về hoàn thuế GTGT (kế toán thuế)

– Hướng dẫn mới về thuế GTGT, thuế Tiêu thụ đặc biệt tại Thông tư 130/2016/TT-BTC ban hành ngày 12/08/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016 (riêng điều 4 áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2016)

– Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành về thuế GTGT

– Thông tư số 93/2017/TT-BTC bãi bỏ mẫu 06/GTGT từ ngày 05/11/2017

– Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi về thuế GTGT, thuế TNDN

– Thông tư 25/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 23 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC

Một số thông tin quan trọng cần lưu ý trong văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC

Bên cạnh những thông tin chi tiết về văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC nói trên thì bạn cần lưu ý một số điều quan trọng dưới đây:

Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng

Hàng hóa hay các sản phẩm, dịch vụ được sử dụng để phục vụ cho việc tiêu dùng hay sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam chính là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Đối tượng chịu thuế này không bao gồm những đối tượng không thuộc trường hợp chịu thuế giá trị gia tăng được quy định tại điều 4 của văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC.

Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

Có 8 đối tượng không phải chịu thuế giá trị gia tăng được văn bản 14/VBHN-BTC quy định như sau:

  • Các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi thủy hải sản chỉ mới sơ chế thông thường và chưa biến thành các sản phẩm để kinh doanh.
  • Các Sản phẩm giống vật nuôi hay giống cây trồng do các cơ sở kinh doanh thương mại cung cấp có giấy đăng ký do cơ quan quản lý nhà nước cấp  về hoạt động kinh doanh giống vật nuôi, giống cây trồng.
  • Các hoạt động phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp và dịch vụ thu hoạch các sản phẩm của hoạt động sản xuất nông nghiệp.
  • Sản phẩm muối được làm từ phương pháp thủ công hay muối i - ốt.
  • Nhà ở thuộc nhà nước sở hữu bán lại cho người đang thuê.
  • Hoạt động thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất.
  • Các hợp đồng bảo hiểm.
  • Các dịch vụ tài chính ngân hàng theo quy định.

Nếu khách hàng không tự tin khi thực hiện các thủ tục kê khai thuế giá trị gia tăng hay mọi hồ sơ liên quan đến thuế hãy liên hệ đến chúng tôi theo số ĐT: 0966.981.027. Công ty TNHH Kiểm toán SCIC Việt Nam tự tin có thể giúp khách hàng giải quyết mọi vấn đề khó khăn về thủ tục thuế một cách nhanh chóng và hợp pháp nhất.

Hotline: 0966.981.027 - 0988 316 291 - 0868 159 027