Hóa đơn và những điều bạn cần biết

 Hóa đơn và những điều bạn cần biết

Với những đơn vị là tồ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, sản xuất thì việc nắm rõ các quy định của pháp luật liên quan đến hóa đơn là điều rất quan trọng. Dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin quan trọng giúp bạn có thể nắm được những điều cơ bản nhất về loại giấy tờ pháp lý này.

Vì sao cần nắm được các quy định về hóa đơn?

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hay mua bán của các cá nhân, tổ chức sẽ cần sử dụng đến hóa đơn. Đây là chứng từ do người bán nhập để ghi nhận các thông tin về hàng hóa, sản phẩm theo đúng quy định của pháp luật. Thực tế hiện nay, không ít người vẫn chưa nắm rõ các quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng hóa đơn như thế nào mới đúng quy định. Điều này dẫn đến việc nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân bị xử phạt mà bản thân không biết vì sao mình bị phạt. Đây là vấn đề rất quan trọng, có tính quyết định không nhỏ đến tính hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, mua bán của các cá nhân, tổ chức.

Các văn bản quy định liên quan đến hóa đơn

– Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được hướng dẫn thi hành tại Thông tư 39/2014/TT-BTC

– Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi các thông tư liên quan về việc cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế

– Thông tư 26/2015/TT-BTC tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, hướng dẫn thuế GTGT và quản lý thuế, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

– Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC: tổng kết các quy định – thay đổi ban hành ngày 17/06/2015 (kế toán thuế)

– Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi bổ sung quy định về hóa đơn (sửa đổi bổ sung thông tư 39 và thông tư 26) ban hành ngày 27/04/2017, có hiệu lực ngày 12/06/2017

Xử phạt Vi phạm

Hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn quy định tại Thông tư 10/2014/TT-BTC

Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Nghị định 11/VBHN-BTC là văn bản hợp nhất nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn do Bộ Tài chính ban hành ngày 20/07/2016, hợp nhất ngày 20/07/2016

Thông tư 176/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn

Thông tin quy định về hóa đơn điện tử:

Theo khoản 3 Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC, từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử

Quy định về việc sử dụng HĐĐT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử (kế toán thuế).

Công ty TNHH Kiểm toán SCIC Việt Nam là địa chỉ đáng tin cậy để bạn được hỗ trợ các thông tin liên quan đến hóa đơn và các quy định kế toán, kiểm toán khác của pháp luật. Chỉ cần liên hệ đến số hotline: 0966.981.027, chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề về giấy tờ, thủ tục một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Hotline: 0966.981.027 - 0988 316 291 - 0868 159 027