Kế toán Thuế môn bài

 Kế toán Thuế môn bài

Ngày 04/10/2017 ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP, theo đó sẽ tăng mức đóng thuế Môn bài. Tất cả hướng dẫn về lệ phí môn bài được quy định tại Thông tư 302/2016/TT-BTC (kế toán thuế). Theo đó, quy định về việc nộp thuế Môn bài được hướng dẫn cụ thể như sau:

Đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh

  • Vốn điều lệ hay vốn đầu tư của tổ chức dưới 10 tỷ đồng sẽ đóng thuế Môn bài ở mức 2.000.000 đồng/năm.
  • Vốn điều lệ hay vốn đầu tư của tổ chức trên 10 tỷ đồng thì mức thuế Môn bài cần đóng là 3. 000.000 đồng/năm.
  • Các chi nhánh, văn phòng đại diện hay các đơn vị tổ chức kinh tế khác sẽ có mức đóng thuế Môn bài là 1.000.000 đồng/năm.

Đối với cá nhân, nhóm cá nhân hay hộ gia đình tham gia sản xuất kinh doanh

  • Doanh thu từ việc kinh doanh hằng năm của cá nhân, nhóm cá nhân hay hộ gia đình đạt từ 100 – 300 triệu đồng/năm sẽ đóng thuế Môn bài là: 300.000 đồng/năm.
  • Doanh thu từ việc kinh doanh của cá nhân, nhóm cá nhân hay hộ gia đình đạt từ trên 300 – 500 triệu đồng/năm sẽ có mức thuế Môn bài cần đóng là: 500.000 đồng/năm.
  • Doanh thu từ việc kinh doanh của cá nhân, nhóm cá nhân hay hộ gia đình trong năm đạt trên 500 triệu đồng thì thuế Môn bài cần đóng sẽ là 1.000.000 đồng/năm.

Để được tư vấn cụ thể hơn về quy định nộp thuế Môn bài được ban hành, bạn hãy liên hệ đến số ĐT: 0966.981.027.Công ty TNHH Kiểm toán SCIC Việt Nam với đội ngũ chuyên viên có thâm niên cùng sự nhiệt tình, chu đáo sẽ giúp bạn nắm đúng luật và thực hiện theo quy định một cách chính xác nhất.

Hotline: 0966.981.027 - 0988 316 291 - 0868 159 027