Quy định đăng ký thuế mới trong Thông tư 95/2016/TT-BTC

Quy định đăng ký thuế mới trong Thông tư 95/2016/TT-BTC

Đăng ký thuế như thế nào mới đúng quy định của pháp luật? Đây là điều mà rất nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm khi cần phải thực hiện thủ tục này. Thực tế thì mỗi trường hợp khác nhau pháp luật sẽ có những quy định tương ứng về mặt giấy tờ, thủ tục. Điều này đã được đề cập rõ trong Thông tư 95/2016/TT-BTC.

Nội dung chính của Thông tư 95/2016/TT-BTC là gì?

Thông tư 95/2016/TT-BTC: Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh. Thủ tục đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức; trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế.

Ngoài ra, đối với trường hợp doanh nghiệp mới thành lập thực hiện việc đăng ký kinh doanh có thể thực hiện luôn việc đăng ký thuế theo quy định của Luật doanh nghiệp. Các trường hợp chưa được quy định tại luật Doanh nghiệp thì thực hiện đăng ký thuế theo các quy định riêng của Luật quản lý thuế và những thông tin được hướng dẫn tại Thông tư 95/2016/TT-BTC.

Điều cần biết về Thông tư 95/2016/TT-BTC

  • Thông tư 95/2016/TT-BTC có hiệu lực tính từ ngày 12/08/2016.
  • Đây là thông tư được dùng để thay thế cho Thông tư số 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành vào ngày 22/5/2012.
  • Trong thông tư 95 này đã bãi bỏ một số quy định đã được ban hành ở Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính về việc kê khai, nộp thuế cho nhà thầu nước ngoài; Thông tư 92/2015/TT-BTCngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính đối với trường hợp cá nhân nộp thuế khoán ngừng kinh doanh.

Để hiểu rõ hơn về quy định đăng ký thuế của Thông tư 95/2016/TT-BTC, khách hàng có thể liên hệ đến Công ty TNHH Kiểm toán SCIC Việt Nam thông qua số ĐT: 0966.981.027. Đội ngũ chuyên viên của công ty sẽ giúp khách hàng có sự chuẩn bị chu đáo, đầy đủ mọi đăng ký thuế theo quy định của pháp luật.

Hotline: 0966.981.027 - 0988 316 291 - 0868 159 027