Xử lý vi phạm về thuế theo thông tư 166/2013/TT-BTC

Xử phạt vi phạm về thuế          

Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định về việc xử phạt vi phạm về thuế là điều mà các doanh nghiệp cần nắm để có thể thực hiện đúng quy định của pháp luật. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp tránh được những rắc rối không đáng có trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Thông tin chung về Thông tư 166/2013/TT-BTC

– Xử phạt vi phạm hành chính về thuế: Có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

– Phạt nộp chậm tiền thuế: được quy định tại Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 và được hướng dẫn chi tiết tại Khoản 3 Điều 3 của Thông tư 130/2016/TT-BTC (kế toán thuế).

Điểm danh các hành vi vi phạm hành chính về thuế theo quy định

Đối với người nộp thuế

  • Nộp hồ sơ hay thông báo thông tin thay đổi đối với việc đăng ký thuế chậm so với thời gian quy định.
  • Thông tin kê khai trong hồ sơ khai thuế không đầy đủ.
  • Cung cấp thông tin liên quan không chính xác ảnh hưởng đến khiến việc cơ quan chức năng xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.
  • Vi phậm việc kiểm tra, thanh tra thuế của cơ quan chức năng.
  • Khai sai, thiếu thông tin số tiền thuế cần phải nộp hay số tiền thuế được hoàn lại.
  • Gian lận, trốn không đóng thuế.

Đối với tổ chức, cá nhân

  • Có hành vi bao che cho người nộp thuế thực hiện việc trốn thuế, gian lận trong việc đóng thuế.
  • Không thực hiện các quyết định cưỡng chế hay thi hành hành chính thuế theo quy định được ban hành.
  • Tổ chức, cá nhân không cung cấp hoặc cung cấp sai thông tin của người có nghĩa vụ phải nộp thuế gây thất thoát nguồn ngân sách nhà nước.

Trên đây là những thông tin quan trọng mà các cá nhân, tổ chức cần biết đối với việc quy định xử phạt thuế theo quy định của Thông tư 166/2013/TT-BTC. Các cá nhân, tổ chức có thể liên hệ đến số ĐT: 0966.981.027 để được Công ty TNHH Kiểm toán SCIC Việt Nam hỗ trợ thông tin cụ thể để đảm bảo hoạt động đóng thuế đúng quy định của pháp luật ban hành.

Hotline: 0966.981.027 - 0988 316 291 - 0868 159 027