Trang chủ Chế độ kế toán

Chế độ kế toán

Mẫu chứng từ kế toán theo thông tư 133 mới nhất 2017

Mẫu chứng từ kế toán theo thông tư 133 mới nhất 2017   Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản...

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 15

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 15   Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC mới nhất của...

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 48

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 48   Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp theo quyết định 48 mới nhất, đã...

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 200

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 200   Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200 - cập nhật mới nhất áp...

CÁCH CHUYỂN SỐ DƯ ĐẦU KỲ THEO THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC

CÁCH CHUYỂN SỐ DƯ ĐẦU KỲ THEO THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC   Bắt đầu từ kỳ kế toán năm 2017, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trước đây áp dụng...

CÁCH NHỚ BẢNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN NHANH NHẤT

CÁCH NHỚ BẢNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN NHANH NHẤT   Việc nhớ bảng hệ thống TKKT với rất nhiều loại tài khoản là không...

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC   Đây là bảng hệ thống tài khoản kế toán giành cho doanh nghiệp vừa và...
thong-tu-so-642013tt-btc-quy-dinh-ve-hoa-don-gia-tri-gia-tang

Thông tư số 64/2013/TT-BTC quy định về hóa đơn giá trị gia tăng

  Thông tư số 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịnh vụ, ban hành ngày 15/5/2013...
thong-tu-082013tt-btc-thuc-hien-ke-toan-nha-nuoc

Thông tư 08/2013/TT-BTC thực hiện kế toán nhà nước

Thông tư 08/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho...
kiem toan SCIC

Thông tư 45/2013/TT-BTC quản lý, sử dụng và trích hao tài sản cố định

  Thông tư 45/2013/TT-BTC quản lý, sử dụng và trích hao tài sản cố định. Ban hành ngày 25/04/2013, có hiệu lực thi hành ngày 10/06/2013 và áp...