Trang chủ Ngân hàng và Thị trường vốn

Ngân hàng và Thị trường vốn

ngan-hang-va-thi-truong-von-scic

WB CAM KẾT HỖ TRỢ TÁI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

Ngày 7/8/2013, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tiếp bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới...
ngan-hang-va-thi-truong-von-scic

TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA CHẶT CHẼ, TRIỆT ĐỂ TIẾT KIỆM

Đó là một trong 10 nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 và quý IV/2013 của ngành Tài chính được công bố tại buổi...
ngan-hang-va-thi-truong-von-scic

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN TRÁI PHIẾU HIỆN ĐẠI

Đó là một trong những nội dung trong kế hoạch phát triển hệ thống năm 2014 được công bố tại “Hội nghị thành viên...
ngan-hang-va-thi-truong-von-scic

TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM AN TOÀN KHO QUỸ NGÂN HÀNG TRONG DỊP TẾT NGUYÊN...

Ngày 24/12/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có văn bản số 9618/NHNN-PHKQ về việc tăng cường bảo đảm an toàn kho quỹ...
ngan-hang-va-thi-truong-von-scic

NGÀNH NGÂN HÀNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2014

Ngày 18/12/2013, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng...
ngan-hang-va-thi-truong-von-scic

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Ngày 31/12/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định...
ngan-hang-va-thi-truong-von-scic

NHỮNG THAY ĐỔI CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VỀ THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT

Ngày 31/12/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 222/2013/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt (Nghị định 222). Nghị định này có...
ngan-hang-va-thi-truong-von-scic

TỶ LỆ NỢ XẤU CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM KHÔNG CAO NHƯ...

Ngày 18/2/2014, Moody’s công bố Báo cáo triển vọng hệ thống ngân hàng 2014, trong đó đánh giá tỷ lệ nợ xấu của hệ...
ngan-hang-va-thi-truong-von-scic

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ PHÂN LOẠI NỢ XẤU

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 09/2014/TT-NHNN. Trong văn bản này, NHNN đã sửa đổi, bổ sung quy định về đánh giá, phân...
ngan-hang-va-thi-truong-von-scic

MỨC PHÍ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN VÀ CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN

Từ ngày 1/4/2014, mức thu và sử dụng phí bán đấu giá cổ phần và các loại chứng khoán theo quy định của Luật...