Trang chủ Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng

Mẫu bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra –...

Mẫu bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra - Mẫu số: 01-1/GTGT Xem thêm: Mẫu tờ khai thuế giá trị...

Mẫu bảng kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ mua vào...

Mẫu bảng kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ mua vào - Mẫu số: 01-2/GTGT Bảng kê hóa đơn, chứng từ của...

Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng – Mẫu số: 03/GTGT

Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng - Mẫu số: 03/GTGT Công ty Kiểm toán SCIC Việt Nam xin gửi tới các bạn Mẫu...

Cách làm tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT theo quý – theo tháng

Cách làm tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT theo quý - theo tháng Tờ khai thuế giá trị gi tăng Mẫu số 01/GTGT là...

Cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu

Cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu Hướng dẫn cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu theo giá CIF và giá FOB. Công thức tính...

Mẫu bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT- Mẫu số: 01/KHBS

Mẫu bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT- Mẫu số: 01/KHBS Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy...

Cách kê khai các hóa đơn: Không chịu thuế, không phải kê khai, thuế...

Cách kê khai các hóa đơn: Không chịu thuế, không phải kê khai, thuế suất 0%... Hóa đơn không chịu thuế GTGT hay hóa đơn...

Cách tính thuế giá trị gia tăng đầu vào – đầu ra

Cách tính thuế giá trị gia tăng đầu vào - đầu ra Hướng dẫn cách tính thuế giá trị gia tăng phải nộp theo...

Cách kê khai bổ sung – điều chỉnh thuế GTGT

Cách kê khai bổ sung - điều chỉnh thuế GTGT Kê khai bổ sung điều chỉnh tờ khai thuế GTGT là công việc khá phức...

Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế GTGT – TNDN – TNCN

Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế GTGT - TNDN - TNCN Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế được quy định...