THƯƠNG HIỆU SCIC

THƯƠNG HIỆU SCIC

Logo mới này của SCIC đã được nghiên cứu trong nhiều năm bởi các chuyên gia trong lĩnh vực thương hiệu và marketing, đồng thời cũng là ý tưởng của nhiều thế hệ Lãnh đạo, kiểm toán viên và cán bộ nhân viên SCIC. Logo mới được xây dựng trên các giá trị cốt lõi, giá trị truyền thống đã làm nên thương hiệu của chúng tôi, bao gồm: Minh bạch – Độc lập – Am hiểu – Tin cậy – Bền vững.

Trong đó nền tảng quan trọng nhất, hay giá trị cốt lõi, được xác định là MINH BẠCH – hàm ý chất lượng dịch vụ đảm bảo cung cấp thông tin Minh bạch cho các nhà đầu tư, công chúng, cơ quan quản lý và các bên liên quan.

  • Nền tảng của SCIC được minh họa qua hình ảnh  mặt trăng che trở cho SCIC đi lên từ dưới lên trên  thể hiện sự khát khao, đổi mới và đây cũng chính là hình ảnh của vầng thái dương cùng với nguồn năng lượng bất tận tạo ra một xung lực đột phá đẩy (thương hiệu) SCIC tiến về phía trước. Trong hình tượng này, vầng trăng cũng đồng thời tượng trưng cho sự “MINH BẠCH”– giá trị cốt lõi của SCIC.
  • Hình ảnh SCIC màu đỏ: Nơi hội tụ của những tinh hoa tạo nên hình ảnh SCIC tỏa sáng, tượng trưng cho tâm sáng và sự liên kết bền vững trong nội bộ SCIC.
  • Font chữ SCIC đơn giản, hiện đại, mang phong cách quốc tế (hội nhập) biểu đạt cho các nền tảng cốt lõi của SCIC

• Logo SCIC là kết tinh của những giá trị cốt lõi, giá trị truyền thống, sự hội nhập, bản sắc văn hóa, bề dày kinh nghiệm và những thành tựu đúc kết, tích lũy;  theo đó tạo thành nguồn năng lượng bất tận cho sự phát triển bền vững, thịnh vượng của SCIC.