Kiểm toán

Kiểm toán

Kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán xây dựng cơ bản – kiểm toán chi phí công trình, kiểm toán hoạt động của quỹ tín dụng, quỹ đầu tư...

Kế toán

Kế toán

SCIC cung cấp dịch vụ kế toán dựa trên nền tảng hoạt động của doanh nghiệp thông qua hồ sơ chứng từ của quý doanh nghiệp, chúng tôi phân loại...

Tư vấn thuế

Tư vấn thuế

SCIC cung cấp dịch vụ Tư vấn thuế dựa trên sự am hiểu về luật thuế và chính sách thuế của Việt Nam để tư vấn đưa các giải pháp tư vấn...

Tư vấn tài chính - Tư vấn cổ phần hóa

Tư vấn tài chính - Tư vấn cổ phần hóa

SCIC cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính – tư vấn cho các Công ty nhà nước, các doanh nghiệp tổ chức có xu hướng và mục tiêu cổ phần hóa dựa...

Hotline: 0966.981.027 - 0988 316 291 - 0868 159 027