Kiểm toán

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN 


Kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán xây dựng cơ bản – kiểm toán chi phí công trình, kiểm toán hoạt động của quỹ tín dụng, quỹ đầu tư ủy thác. Kiểm toán hoạt động nội bộ của doanh nghiệp, kiểm toán chi phí thuế của doanh nghiệp dựa trên quy trình kiểm toán chặt chẽ phù hợp với quy trình kiểm toán được Bộ tài chính ban hành như: Chuẩn bị kiểm toán, Thực hiện kiểm toán (trong quá trình kiểm toán chúng tôi phân tích, đối chiếu, ước tính, phân loại, kết luận, thống nhất các vấn đề …và phát hành báo cáo kiểm toán) và tư vấn miễn phí sau kiểm toán.


Kiểm toán là một trong các yếu tố cơ bản làm nên thương hiệu SCIC và là một trong các thế mạnh của chúng tôi. Hoạt động này đã có sự phát triển không ngừng cả về số lượng và chất lượng. Qua hoạt động kiểm toán, SCIC đã giúp các doanh nghiệp khắc phục các điểm còn tồn tại, hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ, từ đó nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính và điều hành doanh nghiệp.
Chúng tôi là một trong các đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán chất lượng, uy tín với đội ngũ

Ban lãnh đạo, nhân viên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm toán, Kế toán, Tư vấn thuế, Tư vấn tài chính – tư vấn cổ phần hóa. Chúng tôi cam kết sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo đối với các doanh nghiệp. 


Dịch vụ kiểm toán là gì?


Kiểm toán được hiểu là việc kiểm tra và xác nhận tính trung thực và hợp lý của tài liệu và báo cáo mà doanh nghiệp công bố. Dịch vụ kiểm toán được đưa ra không chỉ mang lại niềm tin cho nhà đầu tư, các cơ quan quản lý về thực trạng tài chính của doanh nghiệp, chi phí công trình dự án mà doanh nghiệp đã thực hiện mà còn tư vấn xuyên suốt các chính sách tài chính và hành lang pháp lý trong hoạt động tài chính doanh nghiệp.Thấu hiểu điều đó, chúng tôi đã đào tạo một đội ngũ kiểm toán viên dày dặn kinh nghiệm, không chỉ hiểu biết về kiểm toán, kế toán, thuế, tài chính – cổ phần hóa mà còn nắm rõ quy định trong luật kiểm toán, kế toán, thuế, đầu tư, tài chính, thẩm định giá, chuyển giá,  thương mại và lao động… Các khách hàng đã sử dụng dịch vụ Kiểm toán SCIC đa dạng khắp các lĩnh vực, trên toàn lãnh thổ.


Dịch vụ kiểm toán dành cho Doanh nghiệp nào??


Theo Điều 15, Nghị Định 17/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Kiểm toán độc lập do chính phủ ban hành ngày 13 tháng 03 năm 2012 quy định:
1. Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
b) Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;
c) Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.
d) Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

2. Các doanh nghiệp, tổ chức khác bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

a) Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với hàng năm;
b) Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;
c) Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với hàng năm;
d) Doanh nghiệp mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với hàng năm;
đ) Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với hàng năm.

Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng phải kiểm toán hàng năm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này nếu theo quy định của pháp luật phải lập hợp nhất hoặc tổng hợp thì phải thực hiện kiểm toán hợp nhất hoặc tổng hợp.
Việc kiểm toán và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đối với doanh nghiệp, tổ chức quy định tại các Điểm a và b Khoản 2 Điều này không thay thế cho việc kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.
Doanh nghiệp, tổ chức khác tự nguyện được kiểm toán.”


Dịch vụ kiểm toán theo Quy trình của Chúng tôi thực hiện các công việc gì?

 • Khảo sát thực tế (lần đầu), thống nhất hợp đồng và lập kế hoạch làm việc chi tiết với Ban Điều hành Doanh nghiệp và bộ phận kế toán;
 • Cử nhóm kiểm toán xuống trực tiếp làm việc tại doanh nghiệp theo kế hoạch;
 • Nghiên cứu và đánh giá tính hiệu lực, sự phù hợp của hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp;
 • Tìm hiểu hệ thống kế toán, thuế, tài chính … doanh nghiệp;
 • Tham gia chứng kiến công tác kiểm kê như tiền mặt, tài sản cố định, hàng tồn kho của đơn vị tại thời điểm lập báo cáo kiểm toán;
 • Kiểm tra đối chiếu các khoản mục trên như Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng, Phải thu khách hàng, Hàng tồn kho, Tài sản cố định, Phải trả người bán, Vay nợ ngắn và dài hạn, Góp vốn; Doanh thu, chi phí…
 • Rà soát, tư vấn, giải đáp các yếu tố ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế phải nộp;
 • Trao đổi, điều chỉnh với kế toán các vấn đề phát hiện và đưa ra các tư vấn cần thiết;
 • Gửi khách hàng biên bản tổng hợp các vấn đề trong quá trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán dự thảo;
 • Thống nhất với khách hàng về số liệu báo cáo tài chính;
 • Phát hành báo cáo kiểm toán chính thức.
 • Giá trị dịch vụ kiểm toán tài chính của Chúng tôi là gì?
 • Được cung cấp dịch vụ kiểm toán chuyên nghiệp, chất lượng cao với chi phí hợp lý.
 • Tuân thủ đầy đủ các Quy định pháp Luật hiện hành về Kế toán, Kiểm toán;

Các dịch vụ tư vấn hỗ trợ khác trong quá trình thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ:

 • Soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ và đưa ra các gợi ý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ;
 • Tư vấn về thuế và các yêu cầu về việc chấp hành luật pháp, xem xét thuế như là một phần của kiểm toán theo luật định;
 • Tư vấn chính sách nhân sự, lao động tiền lương.

Cam kết của chúng tôi với dịch vụ kiểm toán BCTC

 • Thực hiện đầy đủ, chính xác theo nội dung công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng;
 • Đảm bảo lập và gửi báo cáo đúng thời hạn yêu cầu của khách hàng;
 • Tư vấn toàn diện và đầy đủ các vấn đề quản trị nội bộ và nhận diện rủi ro thuế;
 • Nỗ lực cùng Khách hàng giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quy trình thực hiện để có thể phát hành báo cáo kiểm toán tuân thủ theo luật định.

Vì vậy doanh nghiệp hãy yên tâm khi hợp tác với chúng tôi!

Hotline: 0966.981.027 - 0988 316 291 - 0868 159 027