Giới thiệu

  1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SCIC VIỆT NAM

(Giải pháp tài chính của bạn)

Một  trong những Công ty hàng đầu trong việc cung cấp các dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính, Kiểm toán xây dựng cơ bản – Kiểm toán chi phí công trình, Kiểm toán hoạt động của quỹ tín dụng, quỹ đầu tư ủy thác, Kế toán, Tư vấn hoàn thiện sổ sách – Tư vấn các vấn đề về thuế, Tư vấn tài chính – tư vấn cổ phần hóa.

  1. VỀ CHÚNG TÔI

Công ty TNHH Kiểm toán SCIC Việt Nam (gọi tắt là SCIC), hoạt động trong lĩnh vực Kiểm toán báo cáo tài chính, Kiểm toán xây dựng cơ bản – Kiểm toán chi phí công trình, kiểm toán hoạt động của quỹ tín dụng, kiểm toán quỹ đầu tư ủy thác, Kế toán, Tư vấn thuế, Tư vấn tài chính – tư vấn cổ phần hóa. Hiện nay, SCIC có trụ sở chính đặt tại Tp. Hồ Chí Minh.

SCIC là Công ty Kiểm toán thuộc Bộ Tài chính quản lý và cấp giấy chứng nhận hành nghề đồng thời SCIC là một trong những đơn vị kiểm toán hoạt động tại Việt Nam có doanh thu hàng năm tốt, có hệ thống khách hàng và có số lượng kiểm toán viên và nhân viên lớn hiện nay. Trong nhiều năm hoạt động với tôn chỉ hoạt động của SCIC là cung cấp những Dịch vụ có chất lượng cao nhất vì lợi ích hợp pháp của khách hàng. Khách hàng của chúng tôi đa dạng, bao gồm tất cả các lĩnh vực kinh tế, thành phần kinh tế: Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước, Công ty có vốn Đầu tư nước ngoài, Công ty Cổ phần, và các dự án có sử dụng vốn vay, vốn viện trợ và các công trình Đầu tư Xây dựng cơ bản.

Chúng tôi luôn thấu hiểu rằng, thành công lớn nhất của SCIC là gây dựng được NIỀM TIN từ các khách hàng. Niềm tin ấy được Xây dựng từ nền tảng văn hóa Minh bạch – Độc lập – Am hiểu – Tin cậy – Bền vững. Hun đúc qua nhiều thế hệ và được kế thừa, phát huy trong mỗi hành động và suy nghĩ của nhân viên SCIC. Chúng tôi tự hào và tin tưởng rằng, văn hóa SCIC như những viên gạch đặt nền móng cho những thành công trong tương lai. Hệ Giá trị Văn hóa SCIC bao hàm các nội dung: Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi, Thông điệp hướng tới: SCIC vẫn luôn là cung cấp những Dịch vụ có chất lượng cao nhất vì lợi ích hợp pháp của khách hàng.


Hotline: 0966.981.027 - 0988 316 291 - 0868 159 027