Giới thiệu

 Mục tiêu hàng đầu của chúng tôi cung cấp dịch vụ tuyệt hảo đến khách hàng để thấm thương hiệu SCIC vào thị trường để lan tỏa niềm hạnh phúc, thái độ tích cực cộng với niềm đam mê vô tận về kiểm toán, kế toán, các dịch vụ tư vấn đến khách hàng làm cơ sở SCIC phát triển từng bước lớn mạnh về quy mô khách hàng, mở rộng mạng lưới chi nhánh…..tiến tới là một trong những công ty kiểm toán lớn nhất ở Việt Nam.


Hotline: 0966.981.027 - 0988 316 291 - 0868 159 027