Tuyển dụng trợ lý kiểm toán

Tuyển dụng trợ lý kiểm toán

Công ty cần tuyển 5 trợ lý kiểm toán viên : – Thực hiện kiểm toán các phần hành. – Làm giấy tờ làm việc, thu thập bằng chứng kiểm toán. –...

Hotline: 0966.981.027