Văn bản - Biểu mẫu

THÔNG TƯ 95/2016/TT- BTC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUẾ

THÔNG TƯ 95/2016/TT- BTC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUẾ

Ngày 28/6/2016 Bộ tài chính ban hành Thông tư 95/2016/TT- BTC quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế;...

THÔNG TƯ 130/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ GTGT, TTĐB, QUẢN LÝ THUẾ

THÔNG TƯ 130/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ GTGT, TTĐB, QUẢN LÝ THUẾ

Ngày 12/8/2016 Bộ tài chính ban hành Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP, Luật 106, hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung...

THÔNG TƯ 302/2016/TT-BTC QUY ĐỊNHH VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

THÔNG TƯ 302/2016/TT-BTC QUY ĐỊNHH VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

Thông tư 302/2016/TT-BTC Hướng dẫn về lệ phí môn bài, các mức lệ phí môn bài, hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài… của Bộ tài chính, có hiệu...

THÔNG TƯ 37/2017/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

THÔNG TƯ 37/2017/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ tài chính: Sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về thông báo phát hành hóa đơn đặt in, tự...

THÔNG TƯ 176/2016/TT-BTC XỬ PHẠT VI PHẠM VỀ HÓA ĐƠN

THÔNG TƯ 176/2016/TT-BTC XỬ PHẠT VI PHẠM VỀ HÓA ĐƠN

Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của Bộ tài Chính: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Sửa đổi, bổ sung 1 số điều Thông...

THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DN NHỎ VÀ VỪA

THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DN NHỎ VÀ VỪA

Ngày 26/8/2016 Bộ tài chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán danh nghiệp nhỏ và vừa, quy định về danh mục hệ thống tài...

THÔNG TƯ 47/2015/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT LAO ĐỘNG

THÔNG TƯ 47/2015/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT LAO ĐỘNG

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ lao động thương binh xã hội hướng dẫn thi hành bộ luật lao động, quy định về mức lương, phụ...

THÔNG TƯ 59/2015/TT-BLĐTBXH CÁC PHỤ CẤP PHẢI ĐÓNG BHXH

THÔNG TƯ 59/2015/TT-BLĐTBXH CÁC PHỤ CẤP PHẢI ĐÓNG BHXH

Ngày 29/12/2015 của Bộ lao động thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều...

THÔNG TƯ 23/2015/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN VỀ TIỀN LƯƠNG

THÔNG TƯ 23/2015/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN VỀ TIỀN LƯƠNG

Ngày 23/06/2015 Bộ Lao động – Thương Binh và Xã Hội đã ban hành Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của...

THÔNG TƯ 75/2015/TT-BTC SỬA ĐỔI ĐIỀU 128 THÔNG TƯ 200

THÔNG TƯ 75/2015/TT-BTC SỬA ĐỔI ĐIỀU 128 THÔNG TƯ 200

Ngày 18/05/2015 Bộ tài chính ban hành Thông tư 75/2015/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh ng...

ĐIỂM MỚI CẦN CHÚ Ý CỦA THÔNG TƯ 26/2015/TT-BTC VỀ THUẾ GTGT

ĐIỂM MỚI CẦN CHÚ Ý CỦA THÔNG TƯ 26/2015/TT-BTC VỀ THUẾ GTGT

Ngày 05/3/2015 Bộ tài chính ban hành Công văn 767/TCT–CS tổng hợp những điểm mới cần chú ý của Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 về...

THÔNG TƯ 03/2015/TT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH TIỀN LƯƠNG ĐÃ ĐÓNG BHXH

THÔNG TƯ 03/2015/TT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH TIỀN LƯƠNG ĐÃ ĐÓNG BHXH

Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ BLĐTBXH: Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH , ban hành ngày...

Hotline: 0966.981.027 - 0988 316 291 - 0868 159 027