Kinh nghiệm kế toán thuế

BÃI BỎ – KHÔNG PHẢI NỘP MẪU 06/GTGT TỪ NGÀY 05/11/2017

BÃI BỎ – KHÔNG PHẢI NỘP MẪU 06/GTGT TỪ NGÀY 05/11/2017

Ngày 20 tháng 09 năm 2017, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn số 4253/TCT-CS hướng dẫn thông tư 93/2017/TT-BTC – Bãi bỏ – Không phải nộp Mẫu 06/GTGT...

KHÔNG NỘP, CHẬM NỘP MẪU 08/MST ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CÓ ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ?

KHÔNG NỘP, CHẬM NỘP MẪU 08/MST ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CÓ ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ?

Khi doanh nghiệp mở hoặc thêm mới tài khoản ngân hàng thì phải đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng mẫu 08/MST – đăng ký thay đổi...

QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền...

CÁCH KÊ KHAI – TÍNH THUẾ KHI DOANH NGHIỆP THUÊ NHÀ CỦA CÁ NHÂN

CÁCH KÊ KHAI – TÍNH THUẾ KHI DOANH NGHIỆP THUÊ NHÀ CỦA CÁ NHÂN

Cá nhân cho thuê tài sản như cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi, cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm theo...

Hotline: 0966.981.027 - 0988 316 291 - 0868 159 027