Thuế và giá trị gia tăng

Cách làm tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT theo quý – theo tháng

Cách làm tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT theo quý – theo tháng

Tờ khai thuế giá trị gi tăng Mẫu số 01/GTGT là tờ khai thuế dành cho đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

MẪU TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG – MẪU SỐ: 03/GTGT

MẪU TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG – MẪU SỐ: 03/GTGT

Công ty Kiểm toán SCIC Việt Nam xin gửi tới các bạn Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng – Mẫu số: 03/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC...

MẪU BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO – MẪU SỐ: 01-2/GTGT

MẪU BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO – MẪU SỐ: 01-2/GTGT

Bảng kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng để kê khai hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ mua vào với cơ quan thuế....

Mẫu bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra – Mẫu số: 01-1/GTGT

Mẫu bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra – Mẫu số: 01-1/GTGT

Mẫu bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra – Mẫu số: 01-1/GTGT

Hotline: 0966.981.027 - 0988 316 291 - 0868 159 027