CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SCIC VIỆT NAM

KIEM TOAN TRANG CHU 2

Công ty TNHH Kiểm toán SCIC Việt Nam (gọi tắt là SCIC), hoạt động trong lĩnh vực Kiểm toán, Kế toán, Tư vấn Tài chính, Tư vấn thuế và xác định giá trị doanh nghiệp. Hiện nay, SCIC có trụ sở đặt tại TP Hồ Chí Minh.

SCIC hiện nay là một trong những công ty kiểm toán có chất lượng dịch vụ tốt và là nhà cung cấp dịch vụ lớn của hệ thống các Công ty Kiểm toán Việt Nam, với lượng khách hàng đa dạng và có dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính và kiểm toán quyết toán vốn đầu tư chất lượng.

SCIC  là một trong những đơn vị kiểm toán hoạt động tại Việt Nam có doanh thu hàng năm tốt, có hệ thống khách hàng và có số lượng kiểm toán viên và nhân viên phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng trong nhiều năm hoạt động, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào tôn chỉ hoạt động của SCIC vẫn luôn là cung cấp những dịch vụ có chất lượng cao nhất vì lợi ích hợp pháp của khách hàng. Khách hàng của chúng tôi đa dạng, bao gồm tất cả các lĩnh vực kinh tế, thành phần kinh tế: Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Công ty cổ phần, và các dự án có sử dụng vốn vay, vốn viện trợ và các công trình đầu tư xây dựng cơ bản.

CDSF

DỊCH VỤ CỦA SCIC

SCIC là một trong những đơn vị tiên phong và dẫn dầu thị trường về dịch vụ kiểm toán, kế toán và các dịch vụ tài chính. Chi tiết các dịch vụ thế mạnh của SCIC cung cấp như sau:

Kiểm toán Báo cáo tài chính;

Dịch vụ Kế toán;

Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành;

Tư vấn Thuế – hoàn Thuế;

HỢP TÁC CÙNG SCIC

Bạn là người đang làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và mong muốn có thêm thu nhập từ chính công việc chuyên môn của mình.

Vậy bạn hãy hợp tác cùng chúng tôi bằng cách giới thiệu các công ty có nhu cầu kiểm toán đến với chúng tôi, SCIC sẽ hợp tác cùng quý vị để cùng kiểm toán các doanh nghiệp có nhu cầu. SCIC luôn sẵn sàng chào đón Quý vị tham gia ngôi nhà chung của SCIC để cùng nhau phát triển.

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI

HOTLINE: 0966.981.027 (Mr.Hùng) – 0286.265.5120

THÔNG TIN NỔI BẬT

Thông tư 70/2015/TT-BTC | Ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề...

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 70/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm...

Quyết định 87/2005/QĐ-BTC

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 87/2005/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm...

Chuẩn mực kiểm toán số 1000

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 67 /2015/TT-BTC – Ban hành chuẩn mực kiểm toán số 1000 về kiểm toán báo cáo quyết...

Chuẩn mực kiểm toán số 930

Chuẩn mực kiểm toán số 930: Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính với mục tiêu quy định các nguyên tắc, thủ tục...